Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINA ZASTĘPCZĄ! PODARUJ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWO, PODZIEL SIĘ SERCEM I SOBĄ!

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym i bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej aby mogły czuć się bezpieczne i ważne.

Wszystkie rodziny zastępcze na terenie naszego powiatu, otrzymują pomoc finansową na opiekę i wychowanie dziecka, jednorazowe dofinansowania do wypoczynku oraz jednorazową pomoc na pokrycie niezbędnych potrzeb w związku z przyjęciem dziecka do rodziny. Rodziny zawodowe i prowadzący Rodzinne Domy Dziecka otrzymują oprócz świadczeń na dziecko również wynagrodzenie. Ponadto rodziny objęte są opieką psychologa, pedagoga oraz koordynatora pieczy zastępczej. Maja też możliwość wzięcia udziału w grupach wsparcia. Centrum kieruje zakwalifikowanych kandydatów na szkolenie i pokrywa jego koszty.

Rodzina zastępcza to nie rodzina adopcyjna

W przeciwieństwie do adopcji piecza zastępcza nie jest związana z powstaniem więzi prawnych, a jedynie ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Jest to forma czasowa zakładająca powrót dziecka do rodziców biologicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Plac Św. Józefa 5,
62-800 Kalisz,
tel. 62 501 42 92, 62 501 42 93

RODZIC NA ZASTĘPSTWO – MIŁOŚĆ NA ZAWSZE