Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2024 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.