Zasiłek celowy specjalny

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Specjalny zasiłek celowy to świadczenie o szczególnym charakterze, które może być przyznane w szczególnie uzasadnionych sytuacjach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe:

  • w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny,
  • nie podlega zwrotowi.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.