GOPS Szczytniki

Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2024 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.